Vrouwen Actief

Volkel

Beste Leden,
Onderstaande vind u het programma voor de komende periode.
Dinsdag 7 mei: Dag fietstocht. Deze is inmiddels volgeboekt en de dames die meegaan hebben inmiddels belangrijke info ontvangen.
Donderdag 17 mei: Sam’s kledingactie. Zie vorige nieuwsbrief.
Donderdag 17 mei: Excursie naar Bronlaak. Zie vorige nieuwsbrief. Je kan je nog tot 9 mei opgeven.
Dinsdag 4 juni: Fietstocht uitgezet door Annie v Boxtel. Deze tocht is ongeveer 40 km en er wordt gestart om 13.00 uur vanaf het Schakelplein. Deelname is op eigen risico. Bij ongemakken kan het bestuur niet aansprakelijk gesteld worden.
Geef voor 1 juni door of je meegaat. Kan via de mail, app of bij een van de bestuursleden.
Dinsdag 18 juni:  Avond fietstocht met partner.
Als afsluiting van het voorseizoen een avond fietstocht waar partners ook aan mee mogen doen.
Rayon Noord organiseert deze avond, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank.
In groepjes wordt er gestart vanaf het Schakelplein, tussen 18.30 uur en 19.00 uur.
Onderweg en op het einde van de tocht is er een rustmoment.
Als je een veiligheidshesje hebt raden wij aan deze aan te doen.
Deelname is op eigen risico. Bij ongemakken kan het bestuur niet aansprakelijk gesteld worden.
Aanmelden door het volgende bedrag over te maken:
Leden € 10,- Partners € 12,50
Op rekening NL 15 RABO 0334831466 tnv Vrouwen Actief Volkel met vermelding dat het om de avond fietstocht gaat.
Graag vóór dinsdag 11 juni.
Op 10 september hervatten wij ons programma weer met de thema avond.
Dinsdag 8 oktober: Vrouwen Actief Avond.
Houden jullie er rekening mee dat deze avond om 17.00 uur begint en tot 22.00 uur zal duren!