Vrouwen Actief

Volkel

Beste Leden,

De eerste nieuwsbrief in 2022.

Wij wensen iedereen een mooi en gezond jaar toe.

Op 25 januari zal er GEEN openingsvergadering gehouden worden. Toch zijn er zaken die we met jullie willen delen die anders besproken werden in deze vergadering;

We beginnen het jaar 2022 met 89 leden. Leny Schepers mogen we als nieuw lid verwelkomen en wensen haar dan ook een mooie tijd bij onze vereniging.
Kasverslag 2021: De kascontrole heeft inmiddels plaats gevonden en is goedgekeurd door de controle commissie José van Aspert en Berdie van Bakel. Onze dank naar deze dames. Mochten jullie details willen weten over de kas, schroom niet om info bij Gerda te vragen. Om veiligheids redenen kunnen wij de cijfertjes niet via de mail delen.
Jaarverslag 2021: In het kort > Wat hebben we wel kunnen/mogen doen? Foto zoektocht door Volkel, Fiets dagexcursie naar de midgetgolfbaan met lunch bij Nieuw Schaijk, Thema-avond waarin 3 stichtingen uitleg kwamen geven over hun project(Sichting Brufut, Stichting Foundation in Kenia en stichting Marijn in Nicaraqua),
Najaarswandeling in Erp/Boerdonk, Vrouwen Actief avond (quiz georganiseerd door Schaap-events), kaartavond in november.
Daarnaast zijn er met pasen, sinterklaas en kerst  attenties bij iedereen thuis bezorgd. In de herfst hebben liefhebbers een workshop van Maria en Dieny bijgewoond.
Sam’s kledingactie heeft in voorjaar € 61,50 en in het najaar € 49,00 opgebracht.
Bestuursverkiezing: Jeanne Laarakkers is aftredend maar stelt zich herkiesbaar.
Omdat er fysiek niet gestemd kan worden willen we het nu weer doen via mail of post. Wie niet akkoord gaat met deze manier van stemmen of het niet eens is met het verlengen van bestuurslid Jeanne die mogen zich laten horen. Vóór 18 januari per mail of, eventueel anoniem, via een briefje op ons postadres.
Bij toestemming telt het spreekwoord “ wie zwijgt stemt toe”.
Loting activiteiten organiseren; In ons bestuurs overleg (coronaproef) hebben we de loting gedaan welke rayons voor 2022 een activiteit mogen organiseren. Rayon centrum was in 2020 al ingeloot voor de avond fietstocht dus hopelijk is 3x scheepsrecht en kunnen ze het dit jaar wel organiseren. Rayon Biesthoek-Maatsehei is de winnaar geworden om de sinterklaas avond te organiseren. Succes rayons en bij vragen weten jullie het bestuur te vinden.
Als opvolgende activiteit staat het kaarten gepland op 8 februari. Afhankelijk van de corona regels gaat deze wel of niet door.
Op 8 en/of 10 maart hebben we de kookworkshop gepland. Of dit doorgaat hangt van verschillende factoren af. Jullie horen op tijd of dit wel of niet doorgaat.
In verband met verhuizingen zijn er wat wijzigingen in enkele rayons. Jullie krijgen allemaal een up-to-date lijst van je eigen rayon.
Ook het programma boekje wordt binnenkort bij je in de bus bezorgt.
Net als de afgelopen 2 jaren is alles onder voorbehoud. Maar hopelijk blijven we allen gezond en mogen we vele activiteiten door laten gaan.