Vrouwen Actief

Volkel

Beste Leden,
Onderstaande vind u het programma voor de komende periode.


Dinsdag 7 November:
Kaartavond in de huiskamer van de Schakel.
Er kan weer gejokerd en gerikt worden.
Kom en sluit je aan, aanmelden is niet nodig.
Aanvang 19.30 uur. Meedoen kost € 1,-


Dinsdag 21 November:
De foute Sinterklaas avond.
Rayon Schadron heeft er zin in en zijn de avond aan het voorbereiden.
Wie zich opgegeven heeft is welkom in de Schakel vanaf 19.15 uur.


Voor de agenda:
Dinsdag avond 12 december onze kerstviering.
Info volgt later.
Dinsdag 16 januari 2024 openings / jaarvergadering.